Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 30 lipca 2011 17:00

 

  Klonowanie.

 

  Narzędzie z_klonowanie  służy do kopiowania fragmentów obrazka, jest niezastąpiony przy retuszach, fotomontażach itp. Inaczej mówiąc należy zastąpić pierwszy plan zdjęcia drugim planem, w tym celu wykorzystujemy odpowiednie fragmenty zdjęcia, które najbardziej odpowiadają temu co jest za pierwszym planem np. za jabłkiem rys. 2.

      jabko11            klonowanie

     rys. 1. Przed klonowaniem.              rys. 2. Częściowo po klonowaniu.

 

Aby wykonać klonowanie należy:

 1. Otworzyć zdjęcie w programie GIMP.

 2. Odpowiednio powiększ zdjęcie łatwiej będzie można dobrać teksture i kolor.

 3. Wybrarz narzędzie do klonowania z_klonowanie.

 4. W oknie Opcjach narzędzia wybierz odpowiedni Pędzel.

 5. Najechdź na zdjęcie, przy wciśniętym klawiszu Ctrl nacisnąć LPM.

 6. Wskazany punkt będzie klonowany (krzyżyk na rys. 2.).

 7. Krzyżyk należy przenosić (wciśnij Ctrl) w inne miejsca aby tekstura była podobna.

  Aby przyswoić sobie tę technikę potrzeba nieco czasu. Innym zastosowaniem narzędzia jest rysowanie linii deseniem lub krzywych. 
Klonowanie desenia powoduje, że jest on rysowany kafelkowo, tj. jeśli piksle źródła przekraczają jedną z krawedzi desenia, to rysowanie desenia jest kontynuowane z drugiego jego końca. Zjawisko to nie zachodzi podczas kopiowania obrazu. W tym wypadku wyjście poza granice obrazu niczego nie zmienia. 
  Klonować można dowolny rysowalny obiekt (warstwę, maskę warstwy, kanał) na dowolny inny. Możliwe jest również klonowanie maski zaznaczenia. W tym celu należy przejść na tryb szybkiej maski. Kopiowanie kolorów, nie podtrzymywanych przez Cel (np. z RGB do obrazu indeksowanego), powoduje ich zamianę na najbliższy ekwiwalent.

  Narzędzie klonowanie można uruchomić na kilka sposobów:
  1. Z przybornika ikoną z_klonowanie.
  2. Z zakładki >>> Narzędzia >>> Narzędzia rysownicze >>> Klonowanie.
  3. Skrótem klawiszowym >>> C.

Przycisk Ctrl aktywuje narzędzie na zdjęciu. 
Przytrzymanie Shift i jednoczesne kliknięcie LPM utworzy linię prostą. Kolejne linie będą miały swój początek na końcu poprzedniej.

  W oknie Opcje narzędzia opcja Wyrównanie określa, w jaki sposób pozycja źródła będzie przesuwana dla każdego pociągnięcia. 
 Opcja brak
Każde pociągnięcie pracuje niezależnie. Dla każdego z nich punkt kliknięcia jest kopiowany ze źródła niezależnie od pozostałych pociągnięć. Opcja ta powoduje, że różne pociągnięcia kontrastują ze sobą. 
 Opcja wyrównany
Pierwsze kliknięcie w czasie rysowania określa przesunięcie pomiędzy źródłem a rezultatem klonowania dla wszystkich kolejnych pociągnięć. Dlatego też wszystkie pociągnięcia płynnie się ze sobą przeplatają. 
Aby zmienić przesunięcie wystarczy wybrać źródło poprzez kliknięcie i jednoczesne przytrzymywanie Ctrl
 Opcja zarejestrowany
Każdy punkt jest kopiowany ze źródła do punktu docelowego z takim samym przesunięciem. Ma to zastosowanie podczas kopiowania z jedenj warstwy do drugiej tego samego obrazu. Opcja jest również przydatna do kopiowania desenia tak, aby lewa lub górna krawędź desenia pokrywała się z odpowiednimi krawędziami warstwy. 
 Opcja stały
Używając tego trybu przy rysowaniu wykorzystane zostanie zaznaczone źródło, nawet w trakcie rysowania linii (w przeciwieństwie do trybu Brak). Punkt źródłowy nie będzie przemieszczany.

  Przećwicz różne opcje zmieniając je w oknie Opcjena rzędzia, łatwiej znajdziesz zastosowanie na różnych warstwach i zdjęciach.

Narzędzia rysownicze.
Indeks nazw.

 

 

 
Copyright © 2022 GIMP od podstaw. Kurs.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.