Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 lipca 2011 07:06

 

  Narzędzia rysownicze.

 

  Program GIMP oferuje kilkanaście „narzędzi rysowniczych”, domyślnie zgrupowanych w dolnej części paska narzędzi. Ich cechą wspólną jest to, że pociągnięcie powstaje przy pomocy przeciągania kursora myszy na obrazie.

1. Ołówek (Skrót N),
2. Pędzel (Skrót P), 
3. Aerograf (Skrót A),
4. Stalówka (Skrót K),
5. Wypełnienie kubełkiem (skrót Shift + B), 
6. Gradient (skrót L), 
7. Gumka  (skrót Shift + E),
8. Klonowanie (skrót  C), 
9. Klon perspektywy klonuje przekształcony obraz, 
10. Łatka (skrót  H), 
11. Rozmywanie / Wyostrzanie rozmywa lub wyostrza (skrót Shift + U),    
12. Rozsmarowywanie rozsmarowywuje (skrót S), 
13. Rozjaśnianie / Wypalenie rozjaśnia lub przyciemnia (skrót Shift + D).

 

  Przyciski Ctrl.

  Przytrzymanie Ctrl wpływa na wszystkie narzędzia rysownicze, z wyjątkiem Stalówki. W przypadku Ołówka, Pędzla, Aerografu, Gumki i Rozsmarowywania klawisz ten zmienia narzędzie na „Pobranie koloru”, tak więc kliknięcie punktu obrazu zmienia kolor pierwszoplanowy (lub kolor tła w przypadku Gumki) na kolor klikniętego punktu warstwy aktywnej.

  Dla „Klonowania” przytrzymanie Ctrl i kliknięcie na obrazie wskazuje punkt początkowy dla kopiowania. W przypadku „Rozmywania / Wyostrzania” klawisz powoduje przełączanie pomiędzy rozmywaniem i wyostrzaniem, a dla „Rozjaśniania / Wypalenia” - pomiędzy rozjaśnianiem i wypalaniem.

 

  Przycisk Shift.

  Shift ma jednakowy wpływ na wszystkie narzędzia rysownicze. Jego przytrzymanie ustawia narzędzie w tryb rysowania linii prostych. Aby narysować linię prostą dowolnym narzędziem rysowniczym, należy kliknąć na obrazie w miejscu, gdzie powinno zacząć się pociągnięcie, a następnie przytrzymać Shift. Dopóki klawisz będzie przytrzymywany, widoczna będzie cienka linia prosta, łącząca punkt kliknięcia z kursorem. Ponowne kliknięcie na obrazie spowoduje pojawienie sie pociągnięcia w linii prostej. Operacja może być powtarzana (bez punktu kliknięcia) w celu utworzenia serii połączonych prostych.

 

  Przyciski Ctrl + Shift.

  Jednoczesne przytrzymanie obu klawiszy ustawia narzędzia w tryb ograniczonej prostej. Efekt jest podobny do tego, uzyskiwanego przy pomocy Shift, jednak w tym przypadku linia prosta rysowana jest ze skokiem co 15°. Rysowanie linii prostych zobacz tutaj.

 

  Opcje narzędzia.

Wiele opcji jest wspólnych dla wszystkich narzędzi rysowniczych.

  Tworzenie własnych pędzli.

  Tworzymy własne gradienty.

  Tworzymy własne desenie.

  Indeks nazw.

 
Copyright © 2024 GIMP od podstaw. Kurs.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.